ГНА „ПРИЈАТЕЛИ НА Д. ХИСАР“ PDF Печати

Prijateli_na_DH-logoГНА ПРИЈАТЕЛИ НА ДЕМИР ХИСАР е основана на 18.03.2010 год. со Решение на Централен регистар на РМ. Седиштето е во Д.Хисар

ОСНОВАЧИ

- Горан Шундовски, дипл. социјален работник
- Гоце Цветановски, дипл. правник
- Краса Костадиновска, економист
- Јане Ангелевски, дипл. учител
- Кире Ристевски, дипл. професор по историја

Претседател Горан Шундовски

ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

- поттикнување, омасовување, развој и унапредување на културата, македонските традиции, културното и историското наследство;
- поттикнување на јавната свест за заштита и негување на културното и историското наследство и развој на локалната средина преку културата;
- учествува и организира општински, меѓуопштински, државни и меѓународни натпревари, манифестации, промоции, ревии, семинари, трибини, приредби, советувања, курсеви, прослави на празници и јубилеи;
- организира и други стручни семинари и курсеви за информатичка и друг вид надградба и едукација на населението од градот и руралните населени места;
- издава публикации, периодични списанија, флаери и друг вид печатен, видео или аудио пропаганден материјал за јавна промоција на културата, историското и културното наследство;
- развива соработка со сродните и сите останати невладини организации и неформални групи на граѓани;
- и др. во согласност со програмата и статутот.

Контакт:

Е-адреса: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Телефони:

077 75 91 91

071 93 21 80


 

Пријави проблем

Анкета

Банер
Банер
Банер