Број на оглас: 05-684/1/2016 PDF Печати

ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

Број на оглас: 05-684/1/2016

Предмет на договорот за јавна набавка: Изработка и ревизија на урбанистички план за село Кутретино

Линк до оглас БЈН: Тука
 

Пријави проблем

Анкета

Банер
Банер
Банер