Број на оглас: 05-34/5/2017 PDF Печати

ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

Број на оглас: 05-34/5/2017

Предмет на договорот за јавна набавка: Материјали за одржување на улично осветлување за 2017 година

Линк до оглас БЈН: Тука
 

Пријави проблем

Анкета

Банер
Банер
Банер