Досие на годишен план за период 2020 Печати
Линк до Досие на годишен план за јавни набавки за период 2020 година: Тука