Синдикална организација Печати

- КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР ЗА ВРАБОТЕНИТЕ НА ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР (превземи тука)

- АНЕКС НА КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР ЗА ВРАБОТЕНИТЕ НА ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР (превземи тука)