ЈАВЕН ПОВИК Печати
Напишано од Urednik   
Среда, 26 Октомври 2016 07:57

Република Македонија

Проект за подобрување на општинските услуги - МСИП

MSIP-IPA-NCB-025-16

1.     Овој Повик за Понуди ја следи Општата објава за набавки за овој Проект објавена во изданието на UN Development Business, со бр. 767, од 31 Јануари, 2010 година (печатено издание) и објавена  електронски на 06 Јануари, 2010 година.

2.    Република Македонија доби грант средства од Европската комисија во рамките на ИПА фондот за рурални инвестиции на Европската комисија како и кредит од Меѓународната Банка за Обнова и Развој (IBRD), за спроведување на Проектот за подобрување на општински услугите (МСИП) и има намера дел од добиените средства од овој кредит и грант да ги искористи за плаќања по договор за Изградба на локален пат с.Обедник – с.Смилево – манастир Св.Петар- во општина Демир Хисар

3.    Општина Демир Хисар ги повикува подобните и квалификувани понудувачи да дадат запечатени понуди за градежни работи кои вклучуваат Изградба на локален пат с.Обедник – с.Смилево – манастир Св.Петар- во општина Демир Хисар

4.    Процесот на понудување ќе се спроведе преку процедури за национално јавно наддавање како што е специфицирано во Упатството на Светска банка: Набавка со средства добиени од IBRD Заеми и IDA Кредити, од јануари 2011 година и е отворен за сите понудувачи од подобните земји како што е дефинирано во тендерската документација.

5.   Заинтересираните подобни понудувачи може да добијат дополнителни информации на адресата наведена подолу од 08:30 до 16:30:

Адреса:Општина Демир Хисар, ул. Битолска бб

Град: Демир Хисар

Поштенски број: 7240

Држава: Република Македонија

Телефон: 047 552 661

Електронска адреса: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

6. Комплетна Тендерска документација  на македонски јазик  може да ја купат заинтересираните понудувачи по поднесување на писмена апликација на адресата дадена подолу и по плаќањето на неповратна такса од 3,000.00 МКД.

Методот на плаќање ќе биде преку ПП50 образец, на следнава сметка:Банка: Народна банка на Република Македонија

a) За плаќање во денари:

Банка: Народна банка на Република Македонија

Број на сметка: 100000000063095

Буџетска корисничка сметка: 840-122-03182

Приходно конто: 722 315

Тендерската документација ќе биде доставена по електронска пошта или може да се добие директно од Општина Демир Хисар.

8.Понудите мора да се достават на адресата дадена подолу до 12:00ч, Општина Демир Хисар, ул. Битолска бб.   Електронско доставување на понудите не е дозволено. Задоцнетите понуди ќе бидат одбиени. Понудите ќе бидат физички отворени во присуство на претставници на понудувачите кои ќе изберат на присуствуваат лично на адресата дадена подолу во 12:00ч, 25.11.2016.

9.       Сите понуди мора да бидат придружени со Банкарска гаранција од МКД 800,000.00

10.     Адреса: Општина Демир Хисар, ул. Битолска бб

          Град: Демир Хисар

          Поштенски број: 7240

          Архива

         Држава: Република Македонија

Последно освежено на Среда, 26 Октомври 2016 08:19