Известување за измени на Закон за легализација PDF Печати Е-пошта
Напишано од Urednik   
Вторник, 16 Јануари 2018 14:59

Почитувани,

Согласно Измените и дополнувањата на Законот за постапување со бесправно изградени објекти (популарно наречен Закон за легализација), објавен во Службен весник на РМ, бр. 190/2017година, Ве известуваме за следното:

  1. Имателите на бесправни објекти, утврдени во членот 2 од законот, на кои објекти заклучно со 03.03. 2011 година се изведени градежни и инсталатерски работи во целост и истите претставуваат градежна и функционална целина, можат да поднесат барања за  утврдување на правен статус на бесправно изграден објект (легализација) до 31-12-2018 година. Ова се однесува и за оние кои до сега воопшто не поднеле барање за легализација.
  2. Барателите на кои до денот на започнување на примената на овој закон им било одбиено барањето поради некомплетирана документација пропишана во членовите 6, 7 и 8 од Законот (недоставен елаборат, изјава, сметки од комунална инфраструктура и сл.), можат да поднесат ново барање за легализација во рок од шест месеци од денот на започнувањето на примената на овој Закон или заклучно со 30-06-2018год.
  3. Барателите кои немаат доставено Геодетски елаборат за легализација во роковите од членот 15 став 2 и членот 17 од законот, или предмети за легализација доставени до општината од 01-01-2016 до 31-03-2016, можат истиот да го достават најдоцна до 30-06-2018год.                        

За сите претходно наведени случаи, барањата мораат да  бидат комплетирани целосно, односно со барањето да се приложат: 

- Геодетски Елаборат за легализација;

- уплатници за административна такса во висина од 300 денари;

- имотен лист со сопственост на барателот над земјиштето на кое се наоѓа објектот или изјава заверена на Нотар за согласност од друго лице и

-сметка од комунална инфраструктура од објектот (ел.енергија, вода и сл.) или ако нема таква сметка изјава заверена на Нотар дека објектот е граден пред 03.03.2011 година.  

.

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ

РАКОВОДИТЕЛ

СОЊА НАУМОВСКА

                  

Последно освежено на Вторник, 16 Јануари 2018 15:25
 

Пријави проблем

Анкета

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер