Соопштенија
СООПШТЕНИЕ ЗА ДАНОЧНИ ОБВРЗНИЦИ PDF Печати

Јавна објава

Врз основа на член 86 од Законот за општа управна постапка ,,Сл.весник на РМ" бр.38/05, 110/08 и 51/11,

Општина Демир Хисар објавува:

.

СООПШТЕНИЕ

.

Им се соопштува на сите физички и правни лица кои се даночни обврзници по основ на данок на имот и комунална такса, на кои не им било доставено решение, или од било кои причини не добиле решение со соодветно задолжение за 2015 година и опомени за заостанат долг за  периодот заклучно со 2014 година, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на соопштението, да се јават во Одделението за финансиски прашања во Општина Демир Хисар на ул.Битолска бб, за подигање на даночните решенија.

Списоците со недоставени решенија и опомени се објавени на огласна табла во просториите на Општина Демир Хисар, како и на официјалната веб страна www.demirhisar.gov.mk Со објавеното соопштение, доставата на решенијата се смета за уредна и сите негативни последици што можат да настанат од неподигањето на решението, паѓаат на товар на самата странка.

.

Превземете: СПИСОК НА НЕ ДОСТАВЕНИ РЕШЕНИЈА ЗА 2015 година

Превземете: КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА 2015 година

.

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА

РАКОВОДИТЕЛ

ВЛАТКО СТАНКОВСКИ


.


.

.


 
Одлука за организирање на јавна презентација и јавна анкета PDF Печати
Odluka_za_javna_prezentacija_i_javna_anketa_za_formiranje_na_gradezna_parcela
 
Одлука за организирање на јавна презентација и јавна анкета PDF Печати
1
2
3
4
 
Јавен повик за доставувањ на иницијативи за изработка на Урбанистички планови PDF Печати
Javen_povik_za_dostavuvanje_na_inicijativi_za_izrabotka_na__Urbanisticki_planovi
 
Краен рок за доставување на Геодетски Елаборати за утврдување на фактучка состојба на бесправно изграден објект PDF Печати
Се известуваат сите подносители на барања за утврдување на правен статус за бесправно изградени објекти на подрачјето на општина Демир Хисар, дека краен рок за  доставување на Геодетски Елаборати за утврдување на фактучка состојба на бесправно изграден објект е 31-12-2015год., согласно член 4 од Законот за изменување и дополнување на Законот за постапување со бесправно изградени објекти (Сл. весник на РМ бр. 44/2014год.) 
 
<< Почеток < Пред 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следно > Крај >>

Страница 3 од 10

Пријави проблем

Анкета

Банер
Банер
Банер