Соопштенија
ДЕМИРХИСАРСКО КУЛТУРНО ЛЕТО 2016 PDF Печати

ДЕМИРХИСАРСКО КУЛТУРНО ЛЕТО 2016 

ТОПОЛ КУЛТУРЕН БРАН 2016

П Р О Г Р А М А

PLAKAT

 
Јавна расправа за изградба локален пат раскрсница (локален пат Обедник - Смилево) - Манастир “Св. Петар“ с. Смилево PDF Печати

Odluka_javna_rasprava_pat_SvPetar_Smilevo

.

Soopstenie_javna_rasprava_pat_SvPetar_Smilevo

.

Линк за превземање на Основен проект:

Основен проект за изградба на локален пат до манастир „Св. Петар“, с.Смилево, Демир Хисар
 
Одлука за организирање јавна презентација и јавна анкета за фотоволтаична централа PDF Печати
odluka za organizirawe ja i jp fotovoltaini centrali pdf so potpis_001
 
Соопштение за јавна анкета и јавна презентација PDF Печати

На предлог на Комисијата за урбанизам, формирана од Градоначалникот на општина Демир Хисар, согласно член 35 и член 46 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, Градоначалникот на општина Демир Хисар објавува Соопштение:

.

Врз основа на член 35, член 46, став 9,  од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.весник на РМ бр. 199/2015; 44/2015; ) и Измените на Законот, член  од Службен гласник на општина Демир Хисар, Градоначалникот на Општина Демир Хисар донесе:

.

С О О П Ш Т Е Н И Е

За организирање на јавна анкета и јавна презентација по однос на:

.

1.ЛУПД  за изградба на намена Д3 - спорт и рекреација на КП бр. 1703/1, КО Демир Хисар, со површина од 11983м2.

Јавната анкета за ЛУПД трае 5 работни дена, од 12-04-2016 до 18-04-2016год.  заклучно со 18.04.2016 година. Јавната расправа по ЛУПД-то и ќе се одржи на 13-04-2016год., година во малата сала во Домот на културата во Демир Хисар со почеток во 12.00 часот.

Планскиот документ ЛУПД за изградба на намена Д3 – спорт и рекреација, на КП бр. 1703/1, КО Демир Хисар, ќе биде изложен на јавно место во општина Демир Хисар, ул. "Битолска"  бб каде заинтересираните граѓани и правни лица во предвидениот рок на приложените анкетни листови ќе можат да ги дадат своите забелешки секој работен ден од 8.00 до 16.00 часот.

.

Градоначалник на општина Демир Хисар

Љупчо Блажевски


 
СООПШТЕНИЕ ЗА ДАНОЧНИ ОБВРЗНИЦИ PDF Печати

Јавна објава

Врз основа на член 86 од Законот за општа управна постапка ,,Сл.весник на РМ" бр.38/05, 110/08 и 51/11,

Општина Демир Хисар објавува:

.

СООПШТЕНИЕ

.

Им се соопштува на сите физички и правни лица кои се даночни обврзници по основ на данок на имот и комунална такса, на кои не им било доставено решение, или од било кои причини не добиле решение со соодветно задолжение за 2015 година и опомени за заостанат долг за  периодот заклучно со 2014 година, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на соопштението, да се јават во Одделението за финансиски прашања во Општина Демир Хисар на ул.Битолска бб, за подигање на даночните решенија.

Списоците со недоставени решенија и опомени се објавени на огласна табла во просториите на Општина Демир Хисар, како и на официјалната веб страна www.demirhisar.gov.mk Со објавеното соопштение, доставата на решенијата се смета за уредна и сите негативни последици што можат да настанат од неподигањето на решението, паѓаат на товар на самата странка.

.

Превземете: СПИСОК НА НЕ ДОСТАВЕНИ РЕШЕНИЈА ЗА 2015 година

Превземете: КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА 2015 година

.

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА

РАКОВОДИТЕЛ

ВЛАТКО СТАНКОВСКИ


.


.

.


 
<< Почеток < Пред 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следно > Крај >>

Страница 2 од 10

Пријави проблем

Анкета

Банер
Банер
Банер
Банер