Работилница со претставници на јавниот сектор во Клос, Албанија-Откривање на скриените атракции Печати
Вести

30.07.2021

eu logomacedoniaalbaniaWorkshop with public sector representatives in Klos -Discovering hidden attractions

Welcoming people is the key advantage of our single destination for adventure travel in a two country trip of Albania & N.Macedonia.

Our people living in the hidden villages in Klos area will welcome you in the hidden gems of nature offering tasteful food and adventure activities.

Both Klos and Demir Hisar municipalities were working on defining touristic products that will present the best from the cross-border region.

Representatives from the public sector provided their input in regard the strategic approach towards tourism development in Klos as well ongoing infrastructural activities for improving accessibility to the hidden gems-villages of Klos area.

How we can discover Hidden Attractions of Klos and make them accessible to tourist from around the world was one of the topics explored together with the Mayor of Klos Mr. Ilmi Hoxha.

sl 1

sl 2

Работилница со претставници на јавниот сектор во Клос, Албанија-Откривање на скриените атракции

Гостопримливоста на луѓето е клучната предност на нашата прекугранична дестинација за авантуристички патувања во Албанија и Северна Македонија.

Нашите луѓе кои живеат во скриените села во областа на Клос и Демир Хисар ќе ве пречекаат во неоткриени катчиња опкружени со природа нудејќи вкусна храна и авантуристички активности.

Двете општини, Клос и Демир Хисар работеа на дефинирање туристички производи што ќе ги претстават најдобрите потенцијали од прекуграничниот регион.

Претставници од јавниот сектор дадоа свој придонес во однос на стратешкиот пристап кон развојот на туризмот во Клос, како и тековните инфраструктурни активности за подобрување на пристапноста до скриените села во областа на Клос.

Како да ги откриеме скриените атракции на Клос и да ги направиме достапни за туристите од целиот свет, беше една од темите што беа истражени заедно со градоначалникот на Клос, г -дин Илми Хоџа.