Работилница со претставници од приватниот сектор во Демир Хисар -Откривање на скриените атракции PDF Печати
Вести

20.07.2021

eu logomacedoniaalbaniaWorkshop with private sector representatives in Demir Hisar -Discovering hidden attractions

Today in the village of Sloestica we were working on defining touristic products that will present the best from the cross-border region: nature, culture and adventure.

Hiking, biking, off-road, horseback riding, camping, fishing, cooking classes with locals are just few of the activities you can do in the Demir Hisar and Klos rural gems.

We were elaborating local experiences together with people motivated to engage in tourism activities.

sl 3

Работилница со претставници од приватниот сектор во Демир Хисар -Откривање на скриените атракции

Денес во селото Слоештица работевме на дефинирање туристички производи кои ќе го претстават најдоброто од прекуграничниот регион: природа, култура и авантура.

Пешачење, возење велосипед, теренски возила низ планина, јавање коњи, кампување, риболов, часови за готвење со локалното население се само неколку од активностите што можете да ги направите во руралните места во Демир Хисар и Клос.

Разработувавме локални искуства заедно со луѓе мотивирани да се вклучат во туристички активности.

 

Пријави проблем

Анкета

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер