Search
Close this search box.

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Изменување и дополнување на Правилникот за систематизација

Изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места на општинската администрација во Општина Демир Хисар . – Согласност – Министерство за информатичко општество и администрација; – Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места на општинската администрација во Општина Демир Хисар.

Skip to content