Search
Close this search box.

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Одобрување на Урбанистички проект за инфраструктура

Урбанистички проект за инфраструктура за: Нова „ТС Пункт”10(20)/0,4 kV; 630(800) kVA на KП бр. 2152/1 (КО Демир Хисар) – Општина Демир Хисар  – Одобрување на Урбанистички проект за инфраструктура за: Нова „ТС Пункт”  – Урбанистички проект за инфраструктура за: Нова „ТС Пункт” 10(20)/0,4 kV; 630(800) kVA на KП бр. 2152/1 (КО Демир Хисар) – Општина […]

Skip to content