Search
Close this search box.

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

ФОРУМ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРИОРИТЕТИ ЗА РАБОТАТА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСК0 – СОЦИЈАЛЕН СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР ЗА 2023 ГОДИНА

Во просториите на ресторан „Вила Горна Куќа“, с. Слепче, се одржа и реализира настан во рамки на проектот „Унапредување на социјалниот дијагол во заедницата“, а во организација на Младински културен центар – Битола со поддршка од Меѓународниот центар „Олоф Палме“ од Шведска. Целта на настанот како што напомена и модераторката беше да се зајакне и […]

Промотивен настан во рамките на проектот „Поддршка на изборните реформи во Северна Македонија“

На 31. октомври, 2023 г. во хотелот „Милениум“ во Битола се одржа промотивен настан на тема – „Натамошен развој на концептот за следење на изборните ветувања: искуства и научени лекции на општините и граѓанските организации“ со цел промоција на постигнатите резултати од мониторингот на изборните ветувања на политичките партии, како и мобилизирањето на заедницата за […]

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена

За плански документ изработка на Урбанистички Проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.8- Инфраструктури за пренос електрична енергија –среднонапонски електричен приклучен вод поставен на дел од КП. бр.5108; дел од КП бр.4009; дел од КП бр. 4022; КО Сопотница и дел од КП бр. 2067 КО Прибилци, Општина Демир Хисар, кој се носи […]

Skip to content