Search
Close this search box.

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

ДНЕВЕН РЕД ЗА 34-TA СЕДНИЦА НА СОВЕТ

Врз основа на член 53  од Деловникот за работа на Советот на Општина Демир Хисар („Службен гласник на Општина Демир Хисар “ бр.3/02) донесувам Р Е Ш Е Н И Е за свикување 34-та седница на  Совет на општина Демир Хисар Седницата ќе се одржи на 14.03.2024 година (четврток) со почеток во  12 часот во […]

Туристичка понуда на општина Демир Хисар

Општина Демир Хисар од денес е збогатена со една нова содржина на нејзината интернет страница, а тоа е Туристичка понуда. Потребата за промовирање и достапност до туристичките потенцијали на Демир Хисар се јавува одамна, но конкретно е реализирана по препорака од Локалниот економско-социјален совет на Општина Демир Хисар а поддржана беше од Градоначалникот и Советот […]

ГРАЃАНСКИ БУЏЕТ НА ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР ЗА 2024

Почитувани сограѓани, почитувана јавност, Ве информираме дека, Општина Демир Хисар, за првпат објавува ГРАЃАНСКИ БУЏЕТ ЗА 2024. „Граѓански Буџет“ на Општина Демир Хисар претставува алатка која на едноставен начин го доближува Општинскиот буџет до граѓаните, односно подробно објаснува на кој начин се обезбедуваат средствата, и на кој начин и за која потреба се трошат. Буџетот […]

Skip to content