Формулари за електронско пополнување PDF Печати
Образец   Превземи word     Превземи pdf  
Изјава за согласност за користење на лични податоци    download download

УРБАНИЗАМ

Образец Превземи word    Превземи pdf
Барање за утврдување на правен статус на бесправно изграден објект    download download

-

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА

Образец
Превземи word Превземи pdf
Изјава за согласност за користење на лични податоци download download
Пријава за комунална такса за фирмарина download download
Даночна пријава - за утврдување на данок на наследство и подарок                                          download
Даночна пријава - за утврдување на данок на промет на недвижности download


 

Пријави проблем

Анкета

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер