ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНСПЕКЦИСКИ РАБОТИ - ИНСПЕКТОРАТ PDF Печати

Раководител: Сузана Цуцуловска, ВСС, Градежен факултет

Телефон/факс: (+389) (0)47 552 661

e-mail: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

.

ГОДИШНИ ПЛАНОВИ

.

Врз основа на член 33 став 1 од Законот за инспекциски надзор („Сл. Весник на Република Северна Македонија“ бр. 102/19) и Правилникот за содржината и формата на годишниот план за работа на инспекциската служба („Сл. Весник на Република Северна Македонија“ бр. 238/19) Раководителот на Одделението за инспекциски надзор - Инспекторат во Општина Демир Хисар, донесува:

- Годишен план за работа на Одделението за инспекциски надзор - инспекторат за 2023 година

.

- Годишен план за работа на Одделението за инспекциски надзор - инспекторат за 2022 година

.

- Годишен план за работа на Одделението за инспекциски надзор - инспекторат за 2021 година

.

- Годишен план за работа на Одделението за инспекциски надзор - инспекторат за 2020 година 

(PDF - верзија)

.

ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

- Закон за градење

- Закон за јавна чистота

- Закон за комуналните дејности

- Закон за гробишта и погребални услуги

- Закон за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води

- Закон за комуналните такси

- Закон за таксата за привремен престој

- Закон за даноците на имот

- Закон за пожарникарство 

(PDF - верзија)

.

ИЗВЕШТАИ 

.

- Извештај за работа на Одделение инспекторат во Општина Демир Хисар за период јануари - јуни, 2020 година

- Извештај за работа на Одделение инспекторат во Општина Демир Хисар за период јули - декември, 2020 година

- Извештај за работа на Одделение инспекторат во Општина Демир Хисар за период јануари - јуни, 2021 година

- Извештај за работа на Одделение инспекторат во Општина Демир Хисар за период јули - декември, 2021 година

- Извештај за работа на Одделение инспекторат во Општина Демир Хисар за период јануари - јуни, 2022 година

- Извештај за работа на Одделение инспекторат во Општина Демир Хисар за период јули - декември, 2022 година


 

Пријави проблем

Анкета

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер