Записник од седница на совет Печати

З А П И С Н И Ц И  од одржани  седници на Совет на Општина Демир Хисар

.

ЗАПИСНИК ОД СЕДНИЦИ НА СОВЕТ

МАНДАТ 2021-2025 ГОДИНА

.

Записник од седница број

одржана на

Записник од седница број 10 26.05.2022
Записник од итна седница 21.04.2022
Записник седница број 9 13.04.2022
Записник седница број 8 28.03.2022
Записник од итна седница 21.03.2022
Записник седница број 7 14.03.2022
Записник од итна седница 07.03.2022
Записник седница број 6 24.02.2022
Записник седница број 5 28.01.2022
Записник седница број 4 29.12.2021
Записник седница број 3 22.12.2021
Записник седница број 2 25.11.2021
Записник седница број 1 15.11.2021

.

.

2021 ГОДИНА

.

Записник од седница број        одржана на
Записник од седница бр. 47 29.01.2021
Записник од седница бр. 48 26.02.2021
Записник од седница бр. 49 12.03.2021
Записник од седница бр. 50 22.04.2021
Записник од седница бр. 51 20.05.2021
Записник од итна седница 08.06.2021
Записник од седница бр. 52 28.06.2021
Записник од итна седница 13.07.2021
Записник од седница бр. 53 29.07.2021
Записник од итна седница 05.08.2021
Записник од седница бр. 54 26.08.2021