Добродојдовте на официјалната страница на Општина Демир Хисар!
Дезинсекција комарци - Прва Фаза 2023 год. PDF Печати

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А

ПРВА ФАЗА ОД ПРЕВЕНТИВНА СИСТЕМАТСКА ДЕЗИНСЕКЦИЈА

ЗА УНИШТУВАЊЕ НА КОМАРЦИТЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

     Согласно Законот за заштита на населението од заразни болести и препораките на Министерството за здравство на РМ, а врз основа на одлуката на Советот на Општина Демир Хисар за спроведување на превентивна систематска дезинсекција на територијата на Општина Демир Хисар како општа противепидемиска мерка се издава следново соопштение:

     Ве известуваме дека на 31.05.2023 (среда) и 01.06.2023 (четврток) ќе се спроведува ПРВАТА ФАЗА од теристичката (од земја) дезинсекција со цел уништување на комарците.

     Запрашувањето ќе започне од 21.00 часот.

     Со оглед на тоа дека активностите ќе се изведуваат во вечерните часови, на возилото со апаратурата за дезинсекција ќе му претходи друго возило означено со ротационо светло.

     Со дезинсекцијата ќе бидат опфатени зелените површини во Општината, подрачјата но течението на реките и водотоците, застојни води и подрачјата околу каналниот систем на територијата на Општина Демир Хисар, урбани населби и локалитети предвидени во планот на програмата.

     Со оваа информација се известуваат и медиумите, здруженијата на пчеларите, здравствените институции и други институции.

     Во случај на појава на неповолни временски услови (ветар, дожд) дезинсекцијата се одложува за следниот поволен ден.

За сите информации и прашања отворен телефон за контакт во Центарот за јавно здравје е 047 208-100 и 047 208-120.

 
ВОНРЕДНА СЕДНИЦА НА СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР PDF Печати

26.5.2023

.

Повеќе...
 
ДНЕВЕН РЕД ЗА 23 СЕДНИЦА НА СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР PDF Печати

Врз основа на член 39 од Законот за локална самоуправа(,,Сл.весник на Р.М”бр.5/02),член 60 од Статутот на Општина Демир Хисар („Сл. гласник на Општина Демир Хисар“ бр.3/02, 4/05, 7/09, 16/13, 18/14, 10/19 и 7/21), како и член 53 од Деловникот за работа на Советот на Општина Демир Хисар („Сл. гласник на Општина Демир Хисар “ бр.3/02) донесувам:

.

Р Е Ш Е Н И Е

За свикување на 23-та седница на Совет на Oпштина Демир Хисар

Седницата ќе се одржи на ден 15.05.2023 година (понеделник) со почеток во 11.00  часот во салата за состаноци во Домот на пензионери Демир Хисар

.

             - Усвојување на записник од 22-ра седница на Совет на општина Демир Хисар

               За седницата го предлагам следниот:

.

Д Н Е В Е Н  Р Е Д


            1. Усвојување на Квартален  Извештај за извршување на Буџетот за Општина Демир Хисар за извештаен период за квартал од 01.01.2023 до 31.03.2023  година.

            2. Измени и дополнување на Буџетот на Општина Демир Хисар за 2023 година (прв ребаланс).

            3. Донесување на Одлука за измени на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Демир Хисар за 2023 година.

            4. Донесување на Одлука за доделување на договор за изведување на градежно-занатски работи за уредување на јавна површина на ул. Маршал Тито во Демир Хисар.

            5. Донесување на Одлука за одобрување на приоритетен проект „Подобрување на квалитетот на животот во руралните средини во Општина Демир Хисар“.

            6. Донесување на Одлука за кофинансирање на проект „Подобрување на квалитетот на животот во руралните средини во Општина Демир Хисар“.

            7. Донесување на Одлука за основање на Локален економско-социјален совет на Општина Демир Хисар.

            8. Донесување на План за редовно одржување на општинските патишта на подрачјето на Oпштина Демир Хисар за 2023 година.

            9. Усвојување на Извештај за спроведување на оперативната програма за организирање и функционирање на Зимската служба на подрачјето на општина Демир Хисар за сезона 2022/2023 година. 

           10. Донесување на Одлука за изработка на Урбанистички план вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела со намена Е1.13-површински соларни и фотоволтаични електрани на КП бр.1705 во КО Журче, Oпштина Демир Хисар.

           11. Донесување на Одлука за дополнување на Програмата за донесување на урбанистичките планови за Општина Демир Хисар за 2023 година.

           12. Разгледување на безбедносната состојба во основните и средното училиште во Општина Демир Хисар.

           13. Предлози и прашања

.

Ве молиме за задолжително присуство, а за евентуално отсуство јавете се на телефоните 047-552-661 и 076-359-831 во Општина Демир Хисар или кај Претседателот на Совет на телефон 077-937-362.

.

Бр.17-530/1                                                         Совет на општина Демир Хисар

08.05.2023 година                                                            Претседател    

Демир Хисар                                                               Љупчо Најдовски с.р.
 
ПРОАКТИВНА ТРАНСПАРЕНТНОСТ, 2023 PDF Печати

23.5.2023

.

proaktivna-transparentnost-2023

.

Повеќе...
 
ОДБЕЛЕЖАН ПАТРОНИОТ ПРАЗНИК НА ООУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“, ДЕМИР ХИСАР PDF Печати

ЧЕСТВУВАЊЕ ПО ПОВОД 120 ГОДИШНИНАТА ОД СМРТТА НА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

4.5.2023

.

patron-praznik-goce-delcev-1

Повеќе...
 
<< Почеток < Пред 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следно > Крај >>

Страница 1 од 284

Пријави проблем

Анкета

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер