Search
Close this search box.

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Манастир Успение на Пресвета Богородица

Денешната црква „ била трикорабна базилика. Денес од неа се зачувани северниот и јужниот периметрален ѕид. Околу црквата и внатре има повеќе мермерни блокови. Во чесната трпеза е вградена ара со натпис во четири реда.

До манастирот води асфалтен пат, има електрична енергија и вода. Се градат конаци, а манастирот поседува и кујна и трем.

Локација: с. Суводол Демир, Хисар (Google Maps)

()Facebook: Манастир Пресвета Богородица Суводол

Контакт: д-р Драган Јовановски 075 481 200

Skip to content