Известувања
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЈАВЕН УВИД НА ЕСМП PDF Печати Е-пошта
Напишано од Urednik   
Петок, 13 Јануари 2023 09:35

13.1.2023

.

izvestuvanje-za-javen-uvid-na-esmp-checklist-lerjpg.

Во прилог - обрaсците:

.

1. КОНТРОЛНА ЛИСТА НА ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИТЕ АСПЕКТИ (ПУЖССА) - Рехабилитација на локални улици „1“ и „3“ во н.м. Сопотница во Oпштина Демир Хисар.

2. Формулар за доставување коментари и предлози за Контролната листа на ПУЖССА за „Рехабилитација на локални улици „1“ и „3“ во н.м. Сопотница во Oпштина Демир Хисар“.


Последно освежено на Четврток, 26 Јануари 2023 09:01
 
Соопштение за обесштетување од природни непогоди PDF Печати Е-пошта
Напишано од Urednik   
Вторник, 27 Декември 2022 12:35

Soopsteniejpg_Page1Список на обесштетени лица превземи: ТУКА

Последно освежено на Вторник, 10 Јануари 2023 13:18
 
Предлог Буџет на Општина Демир Хисар за 2023 година PDF Печати Е-пошта
Напишано од Urednik   
Петок, 16 Декември 2022 09:52

ПРЕДЛОГ БУЏЕТ НА ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

ЗА 2023 ГОДИНА

Фискална табела
Биланс на приходи
Биланс на расходи
Капитални расходи
Тековни оперативни расходи
Функционални расходи
Функционални расходи на потпрограма
Посебен дел
ПРЕДЛОГ-БУЏЕТ ЗА 2022 ГОДИНА-ОБРАЗЛОЖЕНИЕ
Последно освежено на Петок, 16 Декември 2022 09:56
 
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРИСИЛНА НАПЛАТА PDF Печати Е-пошта
Напишано од Urednik   
Вторник, 29 Ноември 2022 14:29

Општина Демир Хисар ги известува сите физички и правни лица кои се даночни обврзници по основ на данок на имот и комунална такса (фирмарина), дека во согласност со одредбите за присилна наплата од Законот за даноците на имот, започнува постапка за присилна наплата на неплатените обврски по тие основи заклучно со 2021 година.

Напоменуваме дека во тековната година Општина Демир Хисар испрати опомени за неплатен данок на имот и комунална такса (фирмарина)  до сите правни и физички лица кои вршат дејност на територија на општината. Од причини што рокот во којшто требаше да се изврши плаќање по доставените опомени е изминат, Општина Демир Хисар започна со изготвување на решенија за присилна наплата кои ќе ги достави до даночните обврзници и носителите на платен промет (деловните банки).

Со цел да се избегне блокирање на сметките, сите обврзници кои по горенаведените основи имаат заостанати и неплатени обврски, потребно е најитно (заклучно со 10.12.2022 г.) да ги подмират своите обврски.


Општина Демир Хисар

Градоначалник

Никола Најдовски
Последно освежено на Вторник, 29 Ноември 2022 14:35
 
Дневен ред за 13 седница на Совет на Општина Демир Хисар PDF Печати Е-пошта
Напишано од Urednik   
Петок, 19 Август 2022 08:13

Врз основа на член 53  од Деловникот за работа на Советот на Општина Демир Хисар („Службен гласник на Општина Демир Хисар “ бр.3/02) донесувам

Р Е Ш Е Н И Е

за свикување 13-та седница на  Совет на општина Демир Хисар

Седницата ќе се одржи на 25.08.2022 година (четврток) со почеток во 9 часот во Салата за состаноци во

Домот на култура „Илинден”  Демир Хисар


За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д


-Усвојување на записник од 12 седница на Совет на општина Демир Хисар

1. Усвојување на Квартален извештај за извршување на буџетот  за општина Демир Хисар за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2022 година до 30.06.2022 година.

2. Донесување на Одлука за измени и дополнување на Буџетот на општина Демир Хисар за 2022 година (прв ребаланс).

3. Донесување на Одлука за за давање согласност на Годишен план за вработување на општина Демир Хисар за 2023 година.

4. Донесување на Одлука за давање на користење и управување на Мултифункционален Центар во с.Слоештица.

5. Усвојување на Годишен извештај за работа на ООУ „Гоце Делчев“ Демир Хисар за учебната 2021/2022 година.

6. Усвојување на Годишнa програма за работа за ООУ „Гоце Делчев“  Демир Хисар за учебната 2022/2023 година.

7. Давање согласност за формирање на чисти паралелки со помал број на ученици и комбинирани паралелки во ООУ „Гоце Делчев“ Демир Хисар за учебната 2022/2023 година.

8. Усвојување на Годишен извештај за работа на ООУ „Браќа Миладиновци“ с.Жван општина Демир Хисар за учебната 2021/2022 година.

9. Усвојување на Годишнa програма за  работа за ООУ „Браќа Миладиновци“ с.Жван општина Демир Хисар за учебната 2022/2023 година.

10. Давање согласност за формирање на чисти паралелки со помал број на ученици и комбинирани паралелки во ООУ „Браќа Миладиновци“ с.Жван општина Демир Хисар за учебната 2022/2023 година.

11. Усвојување на Годишен извештај за работа на ООУ „Даме Груев“ с.Смилево општина Демир Хисар за учебната 2021/2022 година.

12. Усвојување на Годишнa програма за работа за ООУ „Даме Груев“ с.Смилево општина Демир Хисар за учебната 2022/2023 година.

13. Давање согласност за формирање на чисти паралелки со помал број на ученици и комбинирани паралелки во ООУ „Даме Груев“ с.Смилево општина Демир Хисар за учебната 2022/2023 година.

14. Усвојување на Финансиски извештај од ЈП „Дехи Транс“ Демир Хисар за период од 01.01.2022 до 30.06.2022 година.

15. Донесување на Одлука за за давање согласност на Годишен план за вработување на ЈП ДЕХИ ТРАНС Демир Хисар за 2023 година.

16.Донесување на Решение за давање согласност на Ценовникот за вршење на услуги за  за превоз од страна на  Јавното претпријатие Дехи Транс-Демир Хисар.

17. Донесување на Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во ЈП „ДЕХИ ТРАНС“ Демир Хисар.

18.Донесување на решение за давање согласност на измени и дополнување на Статутот на ЈП ДЕХИ ТРАНС Демир Хисар.

19. Донесување на Одлука за за давање согласност на Годишен план за вработување на ЈКП „Комуналец“ Демир Хисар за 2023 година.

20.Донесување на Одлука за за давање согласност на Годишен план за вработување на Дом на култура „Илинден“ Демир Хисар за 2023 година

21. Донесување Решение за разрешување и именување на член во Комисија за финансии и буџет.

22. Разгледување на Иницијатива за измени на проектот за улица 1-ви Мај Демир Хисар планирање на паркин простор и тротоар.

23.Предлози и прашања

 
<< Почеток < Пред 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следно > Крај >>

Страница 1 од 10

Пријави проблем

Анкета

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер