ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НА КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА ВО С.ЖВАН Печати
Напишано од Urednik   
Вторник, 05 Јуни 2018 08:34

Општина Демир Хисар објави Оглас за барање за прибирање на понуди за изработка на целокупна планска и Проектна документација за изградба на канализациона мрежа со предтретман на отпадни води за с.Жван. Вкупната проценета вредност изнесува 635.000,00 денари. Еден дел од средствата се обезбедени од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање, а останатиот дел од Буџетот на Општина Демир Хисар за 2018 година. Се очекува постапката за jавна набавка да заврши до средината на месец jули, а рокот за изработка на проектната документација е шеесет дена од склучување на договорот за jавна набавка.

                                                                                                Комисија за jавни набавки

                                                                                                                 Претседател

                                                                                                          Влатко Станковски

Последно освежено на Вторник, 05 Јуни 2018 08:49