Соопштенија
Решение за одобрување проектна програма А1 Македонија PDF Печати

- РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН

- ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН

(за изградба на столбна трафостаница со бетонски столб (БСТС 10 (20) / 0,4
kV), 50 кВА и линиски вод 10 (20) kV за снабдување со електрична енергија
на Базна Станица за мобилна телефонија - PLP4088, со намена Е1.8
(инфраструктури за пренос на електрична енергија),
на КП 1898/1, 2990, 3085, 3174 и 3175 КО Жван)

НАРАЧАТЕЛ И ИНВЕСТИТОР НА УП: А1 МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ
ИЗРАБОТУВАЧ: ГЕО БАЛКАН ДООЕЛ Битола
ДОНОСИТЕЛ НА ПЛАНОТ: ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР


 
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЈАВНОСТ PDF Печати

15.4.2023


.nacionalen-veligdenski-festival-2023

Повеќе...
 
Соопштение за спроведување на Јавен увид PDF Печати

С О О П Ш Т Е Н И Е

за спроведување на Јавен увид

на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на фотоволтаична електрана со намена Е1.13

за псотавување на фотонапонски панели на земја на КП 1460 и КП 1462,

КО Сопотница, општина Демир Хисар

ИНВЕСТИТОР: Друштво за Производство, Трговија и Услуги МИВМ СОЛАР ДОО Увоз – Извоз, Битола


 - Јавен Увид

 - Урбанистички проект

 - Анкетен лист

 
СООПШТЕНИЕ - ЈАВЕН ПОВИК PDF Печати

6.3.2023

Почитувани, 

Ве известуваме дека, Иницијативниот одбор за конституирање на Локалното собрание на млади во Општина Демир Хисар, а врз основа на член 17 од Законот за младинско учество и младинска политика („Службен весник на РСМ“ бр. 10/2020 и член 82 од Статутот на Општина Демир Хисар), распишува: 

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЛОКАЛНО СОБРАНИЕ ЗА МЛАДИ 

javen povik za lokalno sobranie - 1

 
Одобрување планска програма УПВНМ КО Суво Грло PDF Печати

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА

Урбанистички план вон населено место КО Суво Грло за намена Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани (фотонапонски панели кои се градат на земјиште) со мoќност до 10МW, Општина Демир Хисар


- Решение за одобрување на планска програма за урбанистички план вон населено место

- Предлог планска програма УПВНМ КО Суво Грло Општина Демир Хисар
 
<< Почеток < Пред 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следно > Крај >>

Страница 1 од 33

Пријави проблем

Анкета

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер