Соопштенија
Извештај од вклучување на јавност во СОЖС за ЛУПД за Асфалтна база PDF Печати

Извештај од вклучување на јавност во СОЖС за ЛУПД за Асфалтна база 

>>>превземи тука<<<

 
Записник од јавна расправа одржана на ден 13-09-2013год. PDF Печати

На ден 13-09-2013 се одржа јавна расправа по Нацрт Извештајот за стратeгиска оцена на животната средина за Локална Урбанистичка Планска Документација (ЛУПД) за индустриски комплекс  за производство и складирање на асфалт со придружни објекти на локалитетот кој ги опфаќа КП бр. 351, 352, 353 и 354, м.в. Дрвена Црква, КО Слоештица, општина Демир Хисар.

Заради запознавање на јавноста записникот го објавуваме во целост.

>>> Записник од јавна расправа одржана на ден 13-09-2013 год. <<<

Општинската администрација ќе изготви Извештај по јавната расправа и дополнително доставените анкетни листови, кој ќе биде објавен на официјалната страница од општината.  
ОПШТИНСКА ПРОСЛАВА НА 2 СЕПТЕМВРИ, ДЕНОТ НА ОСЛОБОДУВАЊЕТО НА ДЕМИР ХИСАР И 8 СЕПТЕМВРИ, ДЕНОТ НА НЕЗАВИСНОСТА НА МАКЕДОНСКАТА ДРЖАВА PDF Печати
2_I_8_SEPTEMVRI-PROSLAVA-pokana

Backup_of_2_i_8_SEPTEMVRI_2013_-_P-vnatresna_strana

2_I_8_SEPTEMVRI-PROSLAVA-baner
295038_10150674371876662_1085071758_n
 
Одлука за спроведување на стратегиска оцена на животната средина PDF Печати

Врз основа на члeн 69 став 1 од Законот за животна средина (Сл.весник на РМ бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10 51/11) и член 3 од Уредбата за учество на јавноста во текот на изработката на прописи и други акти како и планови и програми од областа на животната средина (Сл.весник нр.147/08), Градоначалникот на општина Демир Хисар донесе

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Се известува заинтересираната јавност дека градоначалникот на општина Демир Хисар донесе Одлука за спроведување на стратегиска оцена на животната средина за плански документ Локална урбанистичка планска документација (ЛУПД) за  индустриски комплекс за производство и складирање на асфалт со придружни објекти на локалитетот кој ги опфаќа КП: 351, 352, 353 и 354, м.в. Дрвена Црква, КО Слоештица, општина Демир Хисар (бр.11-67) со што е отпочната процедура за стратегиска оцена на планскиот документ.

Нацрт извештајот за стратегиска оцена на животната средина за планскиот документ ќе биде достапен за јавен увид на интернет страната на општината Демир Хисар (www.demirhisar.gov.mk) (превземете тукаи во просториите на општината, секој ден од 08.00 до 16.00 часот во текот на периодот за јавен увид. Јавниот увид ќе трае 30 (триесет) денови од денот на објавувањето на соопштението. Јавната расправа по Нацрт извештајот за стратегиска оцена ќе се одржи на ден 13.09.2013 година во просториите на општина Демир Хисар во 11.00 часот.

 

Градоначалник на општина Демир Хисар

 
ИПАРД ИНФО ДЕН ЗА ЈАВЕН ПОВИК 01/2013 PDF Печати

Согласно Годишниот акционен план за комуникација за 2013 година, Секторот за Управување со ИПАРД при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во соработка со Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој на 25 јули 2013 година, организираат инфо ден со цел запознавање со можностите и начините за користење на средства од ИПАРД Програмата 2007-2013.

Flaer_Ipard_den_JULI_2013_001

 
<< Почеток < Пред 21 22 23 24 25 26 Следно > Крај >>

Страница 22 од 26

Пријави проблем

Анкета

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер