Издавање под закуп на деловен простор по пат на ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ Печати

Линк pdf

oglas demir hisar zakup deloven prostor ok_001

 oglas demir hisar zakup deloven prostor ok_002

oglas demir hisar zakup deloven prostor ok_003

oglas demir hisar zakup deloven prostor ok_004

Линк pdf