СООПШТЕНИЕ ЗА СИТЕ ГРАЃАНИ НА ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР Печати

18.01.2019

Се покануваат сите заинтересирани жители во населените места во Општина Демир Хисар, да

присуствуваат на средба со граѓани на градоначалникот и општинската администрација, кои ќе се

одржуваат од наредната недела.

.

Понеделник (21.01.2019)

.

Вардино - 18:00 ч. (во просториите на месната заедница);
Суводол и Кутретино - 19:00 ч. (во просториите на подрачното основно училиште);
Стругово - 20:00 ч. (во просториите на подрачното основно училиште).

.

Среда (23.01.2019)

.

Света - 18:00 ч. (во просториите на подрачното основно училиште);
Единаковци - 19:00 ч. (во просториите на подрачното основно училиште);
Бараково - 20:00 ч. (во просториите на месната заедница).