Годишен извештај на општина Демир Хисар за напредокот на состојбата со еднаквите можности за жените и мажите за 2018 година Печати

Годишен извештај на единиците на локалната самоуправа за напредокот на состојбата со еднаквите можности за жените и мажите за 2018 година

Превземи тука.