Јавен увид на урбанистички проект технички преглед на автомобили PDF Печати

Градоначалникот на Општина Демир Хисар

организира ЈАВЕН УВИД

по Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план

за формирање на градежна парцела

со намена Е2.1- технички преглед на автомобили,  

на дел од КП 1098, КО Загориче,

со техн.бр.У-044-05/10.2021 од Декември 2021

javen-uvid-zagorice-small

- АНКЕТЕН ЛИСТ
- УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ


 

Пријави проблем

Анкета

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер