СООПШТЕНИЕ PDF Печати

19.9.2022 


Им се соопштува на граѓаните на Општина Демир Хисар, кои имаат пријавено штети од природни непогоди во 2016 и 2017 год., дека, согласно Одлуката на Владата на Република Северна Македонија за одобрување на средства од резервите на Буџетот на Република Северна Македонија за 2022 година, одбрени се 10% од проценетата штета или вкупно 669.990 денари. 

Согласно Одлуката, во текот на месец септември 2022 година ќе биде исплатена половина од сумата, додека другата половина ќе биде исплатена до крајот на фискалната 2022 година. 

Општина Демир Хисар на секој граѓанин ќе му ја исплати проценетата сума на трансакциската сметка. 

Во прилог на ова Соопштение доставуваме и список на граѓани кои пријавиле штети од природни непогоди во 2016 и 2017 година.  

.

СПИСОК НА ЛИЦА ЗА ОБЕШТЕТУВАЊЕ ЗА ШТЕТИ ПРИЈАВЕНИ 2016 И 2017 ГОДИНА

 

Пријави проблем

Анкета

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер