РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ PDF Печати

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА
ИЗГРАДБА НА ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРАНА СО НАМЕНА Е.1.13 , ЗА
ПОСТАВУВАЊЕ НА ФОТО-НАПОНСКИ ПАНЕЛИ НА ЗЕМЈА, НА КП 4960 И КП
4961, КО СОПОТНИЦА, ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

ПРЕВЗЕМИ:

- Решение

- Урбанистички проект

 

Пријави проблем

Анкета

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер