Одобрување на Урбанистички проект за инфраструктура PDF Печати

Урбанистички проект за инфраструктура за: Нова „ТС Пункт"
10(20)/0,4 kV; 630(800) kVA на KП бр. 2152/1 (КО Демир Хисар) - Општина Демир Хисар

 - Одобрување на Урбанистички проект за инфраструктура за: Нова „ТС Пункт"

 - Урбанистички проект за инфраструктура за: Нова „ТС Пункт" 10(20)/0,4 kV; 630(800) kVA на KП бр. 2152/1 (КО Демир Хисар) - Општина Демир Хисар

 

Пријави проблем

Анкета

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер