ВАЖНО ИЗВЕСТУВАЊЕ ОД ЦЕНТАРОТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ Печати

03.02.2012

ПРСКАЊЕ ПРОТИВ КОМАРЦИ

На 03 и 04.08.2012, Центарот за јавно здравје, на територијата на општината Демир Хисар ќе ја спроведе ПРВАТА ФАЗА од теристичката (од земја) дезинсекција со цел уништување на комарците. Запрашувањето ќе се врши во периодот од 19:00 до 06:00 часот, со апаратура за УЛВ ладно запрашување поставена на пикап - возило.

Со оглед дека активностите ќе се изведуваат во вечерните часови, на возилото со апаратурата за десинсекција ќе му претходи друго возило осначено со ротационо светло.

Со дезинсекцијата ќе бидат опфатени зелените површини во општината Демир Хисар, подрачјата по течението на реките и водотеците, застојни води и подрачјата околу каналниот систем на територијата на општината, урбаните населби и локалитати предвидени во планот и програмата.

Третирањето ќе се изведува со препаратот AQUA K-OTHRINE со активна супстанца DELTAMETRIN.

Во случај на неповолни временски услови (ветар, дожд...), дезинсекцијата се одложува за следниот поволен ден.

За сите информации и прашања, можете да се јавите на отворениот телефон за контакт во Центарот за јавно здравје Битола: 208 100 и 208 101