Промотивни материјали Проект „Откривање на скриените Атракции“ Печати
Вести

Во рамките на нашиот заеднички проект од програмата за прекугранична соработка

„Откривање на скриените Атракции“

изработивме 6 публикации кои се јавни и објавени на веб страните на партнерите во проектот

Within our joint project from the cross-border cooperation program
"Discovering Hidden Attractions"
we have prepared 6 publications that are public and published on the websites of the project partners

dmp_dh_klos_final

DESTINATION MANAGMENT PLAN

ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ДЕСТИНАЦИЈАТА


flaer a4 ff-01

flaer a4 ff-02

FACTS & FIGURES

ФАКТИ И БРОЈКИ


promotional guide english

PROMOTIONAL GUIDE TO HISTORICAL, CULTURAL AND NATURAL MONUMENTS IN KLOS

ПРОМОТИВЕН ВОДИЧ ЗА ИСТОРИСКИ, КУЛТУРНИ И ПРИРОДНИ СПОМЕНИЦИ ВО КЛОС


artisans booklet english

KLOS ARTISANS

ЗАНАЕТЧИСТВО ВО КЛОС

klos museum_ guide english

KLOS MUSEUM GUIDE

ВОДИЧ ЗА МУЗЕЈ ВО КЛОС

balgjaj guide english

BALGJAJ MOUNTAIN AND LAKES GUIDE

ВОДИЧ ЗА ПЛАНИНА И ЕЗЕРА БАЛЃАЈ, КЛОС


flaer a4 petre-02

FLYER MEMORIAL ROOM "PETRE M. ANDREEVSKI "

ФЛАЕР МЕМОРИЈАЛНА СОБА „ПЕТРЕ М. АНДРЕЕВСКИ“

mapa za pecat-01

mapa za pecat-02

MAP SLOESTICA VILLAGE DEMIR HISAR

МАПА СЕЛО СЛОЕШТИЦА ДЕМИР ХИСАР

  FACEBOOK 

instagram logo

IPA Cross-Border Cooperation Programme North Macedonia-Albania

#ipa2cbcmkal  #euwithyou  #МЛС