ДНЕВЕН РЕД ЗА 11. СЕДНИЦА НА СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР Печати
Вести

23.6.2022

.

РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА 11-ТА СЕДНИЦА НА СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

СЕДНИЦАТА ЌЕ СЕ ОДРЖИ НА 27.6.2022 ГОДИНА (ПОНЕДЕЛНИК), СО ПОЧЕТОК ВО 8.30 ЧАСОТ ВО САЛАТА ЗА СОСТАНОЦИ

ВО ДОМОТ НА КУЛТУРА ИЛИНДЕН, ДЕМИР ХИСАР

.

- Усвојување на записнк од 10. седница на Совет на Општина Демир Хисар

.

ДНЕВЕН РЕД

(преземи тука)