Search
Close this search box.

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Предлог Буџет на Општина Демир Хисар за 2023 година

ПРЕДЛОГ БУЏЕТ НА ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАРЗА 2023 ГОДИНА Фискална табела Биланс на приходи Биланс на расходи Капитални расходи Тековни оперативни расходи Функционални расходи Функционални расходи на потпрограма Посебен дел ПРЕДЛОГ-БУЏЕТ ЗА 2022 ГОДИНА-ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Skip to content