Search
Close this search box.

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Поранешни членови на Општинските совети на Демир Хисар

Совет на Општина Демир Хисар 2017 -2021
1. Марија КочовскаСДСМ во коалиција со други партии
2. Весна ОриѓанскаВМРО ДПМНЕ во коалиција со други партии
3. Николче ДимитријовскиСДСМ во коалиција со други партии
4. Мишко ПоповскиВМРО ДПМНЕ во коалиција со други партии
5. Благоја СтанојоскиСДСМ во коалиција со други партии
6. Александра Ѓорѓиовска ТрајчевскаСДСМ во коалиција со други партии
7. Валентина ЃорѓиовскаВМРО ДПМНЕ во коалиција со други партии
8. Драге ПупунчевскиСДСМ во коалиција со други партии
9. Ѓоко ВасилескиВМРО ДПМНЕ во коалиција со други партии
10. Татјана КочовскаСДСМ во коалиција со други партии
11. Христина Бојаџиева АндрескаВМРО ДПМНЕ во коалиција со други партии
Совет на Општина Демир Хисар 2013 -2017
1. Ќире РистевскиВМРО ДПМНЕ – коалиција
2. Гоце МицковскиВМРО ДПМНЕ – коалиција
3. Валентина ЃорѓиовскаВМРО ДПМНЕ – коалиција
4. Нада ПејковскаВМРО ДПМНЕ – коалиција
5. Ѓоко ВасилевскиВМРО ДПМНЕ – коалиција
6. Емилија ТасевскаВМРО ДПМНЕ – коалиција
7. Јосиф РистевскиВМРО ДПМНЕ – коалиција
8. Татјана ЛозановскаСДСМ-коалиција
9. Горан ЧамовскиСДСМ-коалиција
10. Љубе ДамчевскиСДСМ-коалиција
11. Вецко КочовскиСДСМ-коалиција
Совет на Општина Демир Хисар 2009 -2013
1. Љупчо АнгелескиВМРО ДПМНЕ – коалиција
2. Добре ПоповскиВМРО ДПМНЕ – коалиција
3. Елизабета КрстевскаВМРО ДПМНЕ – коалиција
4. Кире ДимовскиВМРО ДПМНЕ – коалиција
5. Бенита ЧорбевскаВМРО ДПМНЕ – коалиција
6. Славе ОгненовскиСДСМ
7. Добре БоШевскиСДСМ
8. Леонора ЈолевскаСДСМ
9. Николче ТренчевскиСДСМ
10. Драге ПупунчевскиВМРО НП
11. Васко ЈовановскиНСДП
Совет на Општина Демир Хисар 2005 -2009
1. Љубе Николовски ВМРО ДПМНЕ Здружена опозиција
2. Соња ТалевскаВМРО ДПМНЕ Здружена опозиција
3. Пеце БошковскиВМРО ДПМНЕ Здружена опозиција
4. Сачо КотевскиВМРО ДПМНЕ Здружена опозиција
5. Лазе КузмановскиВМРО ДПМНЕ Здружена опозиција
6. Виктор Митревски Коалиција “За Македонија заедно”
7. Златко КузмановскиКоалиција “За Македонија заедно”
8. Зорко АнчевскиКоалиција “За Македонија заедно”
9. Јагода ФилиповскаКоалиција “За Македонија заедно”
10. Иван КоруновскиКоалиција “За Македонија заедно”
11. Васко ДамевскиВМРО Народна партија
Совет на Општина Демир Хисар 2000 -2005
1. Жанета ТомевскаКоалиција ВМРО-ДПМНЕ, ДА
2. Благоја МакариовскаКоалиција ВМРО-ДПМНЕ, ДА
3. Игор КаревскиКоалиција ВМРО-ДПМНЕ, ДА
4. Томче ЈанкуловскиКоалиција ВМРО-ДПМНЕ, ДА
5. Соња ТалевскаКоалиција ВМРО-ДПМНЕ, ДА
6. Билјана ГаревскаКоалиција ВМРО-ДПМНЕ, ДА
7. Николче ТрајчевскиКоалиција СДСМ,ЛДП,СП,ЛД
8. Киро МомировскиКоалиција СДСМ,ЛДП,СП,ЛД
9. Стеван БошковскиКоалиција СДСМ,ЛДП,СП,ЛД
10. Бошко КостовскиКоалиција СДСМ,ЛДП,СП,ЛД
11. Ирена ПоповскаКоалиција СДСМ,ЛДП,СП,ЛД
12. Горданчо МирчевскиВМРО-ВМРО

Поранешни членовина Општински Совет на Општина Сопотница

Совет на Општина Сопотница 2000 – 2005
1. Јулијана ЗдравковскаВМРО
2. Љубе НиколовскиВМРО
3. Димитар ВладиковВМРО
4. Николче НаумчевскиВМРО
5. Илчо ЏајковскиВМРО
6. Ивица ЈошевскиВМРО
7. Злате БожиновскиВМРО
8. Ацко ФилиповскиСДСМ
9. Златко КузмановскиСДСМ
10. Гоце НиколовскиСДСМ
11. Благоја РистевскиСДСМ
12. Владе ПетковскиСДСМ
13. Драге РадовскиСДСМ
Совет на Општина Сопотница 1996 – 2000
1. Александар ДавидовскиСДСМ
2. Кире ЗдравевскиСДСМ
3. Љубо ТрајановскиСДСМ
4. Владо ПетковскиСДСМ
5. Вецко КотевскиСДСМ
6. Петре ЛозановскиСДСМ
7. Драге РадевскиСДСМ
8. Цветан ДимовскиСДСМ
9. Живко ТумбевскиВМРО-ДПМНЕ, ДП, МААК-конз.
10. Гоце ДимовскиВМРО-ДПМНЕ, ДП, МААК-конз.
11. Добре ПоповскиВМРО-ДПМНЕ, ДП, МААК-конз.
12. Лазо ДамчевскиВМРО-ДПМНЕ, ДП, МААК-конз.
13. Пецо ЃурковскиВМРО-ДПМНЕ, ДП, МААК-конз.
Skip to content