Search
Close this search box.

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

ЈП ДЕХИ Транс – Демир Хисар

Јавното пријатие ДЕХИ Транс Демир Хисар  е основано на  04.12.2019 година  со основна дејност градски и приградски патнички  транспорт и  е компанија од јавен интерес на Општина  Демир Хисар .

 Располага со четири патнички  возила Мercedes Sprinter (24 +1) и  едно возило Volkswagen sharan  (6+1) и главна активност е обезбедување  превоз на сите  ученици од територијата на Општина Демир Хисар .

  • Покрај основната дејност нуди превоз за секаков вид на организирани настани на територијата на нашата држава .
  • Цена :
  • Релации над 300 км. – 30 ден/км
  • Релации од 150 до 300 км – 35 ден/км
  • Релации до 150 км – 40 ден/км .

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП „ДЕХИ ТРАНС“ ЗА 2023 година ЗА ПЕРИОД 01.01.2023 – 30.09.2023

како да не пронајдете
e-mail: jpdehitrans@gmail.com
078 276 680
078 686 871

ул.Битолска б.б. Демир Хисар

Skip to content