Search
Close this search box.

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Партнерство за поефикасно управување во општините

На настанот „Партнерство за поефикасно управување во општините, четвртата група партнер-општини“, Општина Демир Хисар, претставувана од градоначалникот Најдовски, потпиша Меморандум за соработка со ДТ Глобал, кој е главен имплементатор на Проектот на УСАИД за зајакнување на капацитетите за искористување на

Повеќе »

Во посета на Општина Демир Хисар, генералниот секретар на Црвен Крст

Градоначалникот Никола Најдовски во неговиот работен кабинет оствари средба со генералниот секретар на Црвен крст на Р. Македонија, д-р Саит Саити, а во рамки на проектот ПХВ – промоција на хумани вредности, каде што се разговараше за идни нови проекти

Повеќе »

ПРОЕКТ: “10 ЗА ДЕМИР ХИСАР”

Почитувани граѓани на Општина Демир Хисар, Локалниот економско-социјален совет на Општина Демир Хисар реализира проект “10 ЗА ДЕМИР ХИСАР”. Проектот “10 ЗА ДЕМИР ХИСАР” е поврзан со предизборните активности кои ги реализираат политичките партии во пресрет на парламентарните избори за

Повеќе »

ДНЕВЕН РЕД ЗА 34-TA СЕДНИЦА НА СОВЕТ

Врз основа на член 53  од Деловникот за работа на Советот на Општина Демир Хисар („Службен гласник на Општина Демир Хисар “ бр.3/02) донесувам Р Е Ш Е Н И Е за свикување 34-та седница на  Совет на општина Демир

Повеќе »

Туристичка понуда на општина Демир Хисар

Општина Демир Хисар од денес е збогатена со една нова содржина на нејзината интернет страница, а тоа е Туристичка понуда. Потребата за промовирање и достапност до туристичките потенцијали на Демир Хисар се јавува одамна, но конкретно е реализирана по препорака

Повеќе »

ГРАЃАНСКИ БУЏЕТ НА ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР ЗА 2024

Почитувани сограѓани, почитувана јавност, Ве информираме дека, Општина Демир Хисар, за првпат објавува ГРАЃАНСКИ БУЏЕТ ЗА 2024. „Граѓански Буџет“ на Општина Демир Хисар претставува алатка која на едноставен начин го доближува Општинскиот буџет до граѓаните, односно подробно објаснува на кој

Повеќе »

Јавен повик за одржување на јавна расправа, јавна презентација и стручна расправа, КО Стругово

Општ јавен повик за одржување на јавна расправа, јавна презентација и стручна расправа по Урбанистички план за подрачја и градби од државно значење за изградба на површинскисоларни и фотоволтаични електрани -градби за производство на електрична енергија од обновливи со моќност

Повеќе »

Општина Демир Хисар го усвои Локалниот акциски план за управување со отпад

Општина Демир Хисар го усвои Локалниот акциски план за управување со отпад кој е прв стратешки документ од оваа област. Во него се идентификувани состојбите и проблемите со отпадот и креирани се цели и активности за нивно решавање. Со Локалниот

Повеќе »

ДНЕВЕН РЕД ЗА 33-та СЕДНИЦА НА СОВЕТ

Врз основа на член 53  од Деловникот за работа на Советот на Општина Демир Хисар („Службен гласник на Општина Демир Хисар “ бр.3/02) донесувам Р Е Ш Е Н И Е за свикување 33-та седница на  Совет на општина Демир

Повеќе »
Skip to content