Search
Close this search box.

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Комисии формирани од советот

Комисија за мандатни прашања, избори и именување
Сандра ПејковскаПретседател
Аце ЈанкуловскиЧлен
Магдалена ВељановскаЧлен
Даниела ДавидескаЧлен
Сашо МихајловскиЧлен
Комисија за финансии и буџет
Сандра ПејковскаПретседател
Јордан КромидаровскиЧлен
Магдалена ВељановскаЧлен
Александра ЦветаноскаЧлен
Марија СтојановскаЧлен
Комисија за јавни и комунални дејности
Аце ЈанкуловскиПретседател
Филип АнгелевскиЧлен
Сашо МихајловскиЧлен
Аце ЈовановскиЧлен
Александар СтанковскиЧлен
Комисија за урбанизам, комунални работи и заштита на животна средина
Иван КузмановскиПретседател
Валентин НесторовскиЧлен
Аце ЈанкуловскиЧлен
Марина ДимитријовскаЧлен
Николче СтојчевскиЧлен
Комисија за општествени дејности
Аце ЈанкуловскиПретседател
Сандра ПејковскаЧлен
Љупчо НајдовскиЧлен
Бети МалушовскаЧлен
Драган ЈовановскиЧлен
Комисија за месна самоуправа
Валентин НесторовскиПретседател
Јасмина ЈовановскаЧлен
Васил ЈаковлевскиЧлен
Илче АнгелевскиЧлен
Тони АнгелевскиЧлен
Комисија за обележување на празници, манифестации и доделување признанија и награди
Сандра ПејковскаПретседател
Филип АнгелевскиЧлен
Марина ДимитријовскаЧлен
Иванчо НајдовскиЧлен
Мартина СтанковскаЧлен
Статутарно правна комисија
Сандра ПејковскаПретседател
Аце ЈанкуловскиЧлен
Љупчо НајдовскиЧлен
Валентина ТалевскаЧлен
Жан ЛозановскиЧлен
Комисија за проценка и утврдување на штети од елементарни непогоди
Роберт ЗинговскиПретседател
Добре ДимитријовскиЧлен
Митко СтанковскиЧлен
Владо ЈошевскиЧлен
Елизабета БожиновскаЧлен
Надзорен одбор за материјално финнсиско работење
Наталија ЈанчевскаПретседател
Иван БалуловскиЧлен
Драге ЈовановскиЧлен
Совет за заштита на потрошувачите
Зорче СтанковскиПретседател
Благојче КочанковскиЧлен
Стевче ЦветановскиЧлен
Филип ЦветановскиЧлен
Рубинчо МитевскиЧлен
Сашо ТрампевскиЧлен
Зоран ЗдравевскиЧлен
Комисија за еднакви можности на жените и мажите
Сандра ПејковскаПретседател
Виолета БалуловскаЗаменик Претседател
Јасмина КотевскаЧлен
Весна ОриѓанскаЗаменик Член
Жан ПетревскиЧлен
Дарко ДимовскиЗаменик Член
Комисија за унапредување на правата на пациентите
Драган СтанковскиПретседател
Пецо ШопевскиЧлен
Кире ОгненовскиЧлен
Олга НиколовскаЧлен
Љубе ДимчевскиЧлен
Томе МилошовскиЧлен
Билјана СолунчевскаЧлен
Стевче ЦветановскиЧлен
Кочо БојаџиевЧлен
Аце ЈанкуловскиЧлен
Јасмина ЈовановскаЧлен
Општински совет за безбедност во сообраќајот на патиштата
Марио СтојановскиПретседател
Дамјан НиколовскиЧлен
Горан ПирковскиЧлен
Филип НајдовскиЧлен
Добре ИлиевскиЧлен
Гоце ВелковскиЧлен
Оливер ЈанкуловскиЧлен
Партиципативно  тело за Урбанистичко планирање
Аце Јанкуловски
Марина Димитријовска
Магдалена Вељановск
Благоја Ристевски
Клара Тодоровска
Лилјана Најдовска
Анастасија Трајковска
Зоран Стевановски
Зоран Ѓорѓиовски
Рубин Митевски
Дејан Малушовски
Зоран Кокиновски
Ивица Гацовски
Николче Велјановски
Skip to content