Search
Close this search box.

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

ДНЕВЕН РЕД ЗА 38-ма седница на Совет на Општина Демир Хисар

Врз основа на член 39 од Законот за локална самоуправа(,,Сл.весник на Р.М”бр.5/02),член 60 од Статутот на Општина Демир Хисар(„Сл. гласник на Општина Демир Хисар “ бр.3/02, 4/05, 7/09, 16/13, 18/14, 10/19, 7/21 и 21/23), како и член 53 од Деловникот

Повеќе »

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за планскиот документ изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички  план изградба на канализациона мрежа со пречистителна станица за отпадни води за село Вардино

Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10 и 51/11), 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15 и 39/16, 99/18 и Службен весник на РСМ

Повеќе »

Јавен увид на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН со намена Е1 – Сообраќајни инфраструктури, Е1.1 – Јавни патишта со пратечки градби и инсталации, ЗА ИЗГРАДБА НАДЕЛ ОД СООБРАЌАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА СО МОСТ НА РЕКА ЖУРЕШНИЦА КАЈ СЕЛО ЖУРЧЕ, ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Повеќе »

Јавна објава на Контролна Листа на ПУЖССА – Oпштина Демир Хисар

За потребите на Проектот за поврзување на локални патишта кој е финансиран со средства од Светска Банка, општина Демир Хисар има аплицирано со под-проект за „Реконструкција и рехабилитација на општинските улици „Маршал Тито“ и дел од ул. „Вељко Влаховиќ“ во Град Демир

Повеќе »

Известување за реконструкција ЈЗУ Здравствен дом Демир Хисар

Почитувани граѓани, Ве известуваме дека во периодот од 11.06.2024 година ќе се изведуваат градежни активности на локацијата ул. „Битолска“ бб Демир Хисар за реализација на проектот Реконструкција ЈЗУ Здравствен дом Демир Хисар. Градежните работи ги изведува фирмата„Ленди Груп“ ДООЕЛ Скопје,

Повеќе »

Проектна Програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план на село Вардино

Проектна Програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план на село Вардино за инфраструктурна градба со намена Е1-инфраструктурни водови во која спаѓаат намените Е1.6-канализациона мрежа и и Е1.6-градби за прочистување на отпадни води- изградба на канализациона мрежа

Повеќе »

МАНИФЕСТАЦИЈА „СМИЛЕВСКИ КОНГРЕС 17 – 18 МАЈ 2024“

Во славно Смилево ќе се одржи манифестација со богата културно – уметничка содржина, а во организација на НУ „Денови на Смилевскиот конгрес“, а истата, меѓу другите, е поддржана и од Општина Демир Хисар, како и од Домот на културата „Илинден“,

Повеќе »

Деветти хуманитарен меѓуинституционален турнир во мал фудбал

Почитувани, Ве информираме дека овогодишниот IX. Меѓуинституционален хуманитарен турнир во мал фудбал, 2024 год., кој, традиционално, секоја година се одржува под покровителство на градоначалникот на Општина Демир Хисар, а во пресрет на Велигденските празници, започнува официјално на 21.5.2024 г. (понеделник),

Повеќе »

Национален фолклорен фестивал “ВЕЛИГДЕНСКИ ФОЛКЛОРНИ СРЕДБИ” Демир Хисар 2024

Учествуваат: КУД “ИЛИНДЕН” Битола КУД “БИСЕР” Кичево КУД “ЃЕРДАН ОД БИСЕРИ” Охрид КУД “ИЛИНДЕН” Демир Хисар Градски плоштад Демир Хисар 28.04.2024 година (недела) 12 часот Фестивалот е во организација на Дом на културата “Илинден” Демир Хисар со поддршка на Општина

Повеќе »

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела со намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани – градби за производство на електрична енергија од обновливи извори (фотонапонски панели кои се градат на земјиште) со моќност

Повеќе »
Skip to content