Search
Close this search box.

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Поранешни градоначалници

Градоначалници на Општина Демир Хисар (1996 – 2021)
Марјанче Стојановски2017 – 2021
Љупчо Блажевски2013 – 2017
Тони Ангелевски2009 – 2013
Љупчо Најдовски2005 – 2009
Мише Милошевски2003 – 2005
Стеван Бошковски2003 – 2003
Славе Митревски2000 – 2003
Ристо Галовски1996 – 2000
Градоначалници на Општина Сопотница (1996 – 2005)
Аце Деловски2000 – 2005
Петар Бубаќовски1996 – 2000
Претседатели на собрание на Општина Демир Хисар (1962 – 1996)
Кочо Прчковски1991 – 1996
Бошко Костовски1988 – 1990
Бранко Стефановски1984 – 1988
Томе Радовски1982 – 1984
Сандо Ангеловски1978 – 1982
Славе Мицковски1974 – 1978
Петар Бубаќовски1969 – 1972
Раде Штрковски1968 – ?
Стеван Силјановски1962 – ?
Skip to content