Search
Close this search box.

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Биографија

НИКОЛА НАЈДОВСКИ

Градоначалник на Општина Демир Хисар

Никола Најдовски е роден на 05.10.1983 година. По образование е магистер по хемија.

Во досегашната професионална кариера бил професор по хемија во ООУ „Гоце Делчев‟, период од 2009 – 2021 година.

За Градоначалник на Општина Демир Хисар е избран во вториот круг на Локалните избори во 2021 година, со мандат од четири години. Функцијата ја превзеде на 08.11.2021 година.

Контакт телефон: 078 437 313
E-mail: n.najdovski@yahoo.com

Платата на Градоначалникот на Општина Демир Хисар се пресметува кога просечната плата по работник во државата за претходната година се помножи со коефициент 2.7. Согласно тоа, за декември месец 2023 година, бруто платата изнесува 137.670 денари или 90.166 денари нето. 

Skip to content