ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Биографија

НИКОЛА НАЈДОВСКИ

Градоначалник на Општина Демир Хисар

Никола Најдовски е роден на 05.10.1983 година. По образование е магистер по хемија.

Во досегашната професионална кариера бил професор по хемија во ООУ „Гоце Делчев‟, период од 2009 – 2021 година.

За Градоначалник на Општина Демир Хисар е избран во вториот круг на Локалните избори во 2021 година, со мандат од четири години. Функцијата ја превзеде на 08.11.2021 година.

 

Контакт телефон: 078 437 313
E-mail: n.najdovski@yahoo.com

Skip to content