Search
Close this search box.

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Отворени податоци

ОПИС НА ДОКУМЕНТПревземи        xlsПревземи        csv
Буџет приходи 2024XLSXCSV
Буџет расходи 2024XLSXCSV
Буџет приходи 2023XLSXCSV
Буџет расходи 2023XLSXCSV
Буџет приходи 2022XLSXCSV
Буџет расходи 2022XLSXCSV
Извештај за реализација на Буџет 2021XLSXCSV
Проекти во Општина Демир ХисарXLSXCSV
Членови на совет општина Демир ХисарXLSXCSV
Генерални детални урбанистички плановиXLSXCSV
Доделени Б интегрирани еколошки дозволиXLSXCSV
Годишен план за јавни набавки 2022XLSXCSV
Издадени одобренија за градбаXLSXCSV
Извештаи за извршен инспекциски надзор 2021XLSXCSV
Месни урбани заедници во општина Демир ХисарXLSXCSV
Објекти институции на култура општина Демир ХисарXLSXCSV
Регистар на детски градинки во Демир ХисарXLSXCSV
Регистар на јавни претпријатијаXLSXCSV
Регистар на одобрени елаборати за заштита на животната средина 2021XLSXCSV
Регистар на основни училишта Демир ХисарXLSXCSV
Регистар пазариXLSXCSV
Регистар средни училишта општина Демир ХисарXLSXCSV
Седници на советXLSXCSV
Склучени договори за јавни набавкиXLSXCSV
Службени гласнициXLSXCSV
Список на вработени во општина Демир ХисарXLSXCSV
Споменици и спомен обележја на територија на општина Демир ХисарXLSXCSV
Стратешки документиXLSXCSV
Евиденција и документација на библиотечен фондXLSXCSV
Објавени јавни набавкиXLSXCSV
Податоци за индустриските зони во општина Демир ХисарXLSXCSV
Проекти кои се спроведуваат со граѓанските организацииXLSXCSV
Регистар на физички лица кои вршат туристичка дејност од мал обемXLSXCSV
Регистар на грагански организацииXLSXCSV
Регистар на подвижен имот во сопственост на општина Демир ХисарXLSXCSV
Регистар на спортски здруженијаXLSXCSV
Слободен пристап до информации од јавен карактерXLSXCSV
Спортски објекти на територијата на општина Демир ХисарXLSXCSV
Услуги на ЕЛСXLSXCSV
Регистар на категоризирани угостителски објектиXLSXCSV
Регистар на станбени згради и становиXLSXCSV
Евиденција на работното време на угостителските објектиXLSXCSV
Евиденција и регистар на имиња на улици и на броевите на објектитеXLSXCSV
Депонии во Општина Демир ХисарXLSXCSV
Годишен извештај за информации од јавен карактерXLSXCSV
Издадени одобренија за поставување на урбана опремаXLSXCSV
Надлежности на Општина Демир ХисарXLSXCSV
Органограм на Општина Демир ХисарXLSXCSV
Паркинзи во Општина Демир ХисарXLSXCSV
Регистар на недвижен имотXLSXCSV
Регистар на загадувачи во Општина Демир Хисар со доделени Б интегрирани еколошки дозволиXLSXCSV
Регистар на закони по кои работи Општина Демир ХисарXLSXCSV
Заштитено внатрешно пријавување Општина Демир ХисарXLSXCSV
Манастири во Општина Демир ХисарXLSXCSV
Ревизорски извештаи за работа на Општина Демир ХисарXLSXCSV
Skip to content