Search
Close this search box.

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЈАВЕН УВИД НА ЕСМП

Во прилог – обрaсците: . 1. КОНТРОЛНА ЛИСТА НА ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИТЕ АСПЕКТИ (ПУЖССА) – Рехабилитација на локални улици „1“ и „3“ во н.м. Сопотница во Oпштина Демир Хисар. 2. Формулар за доставување коментари и предлози за Контролната листа на ПУЖССА за „Рехабилитација на локални улици „1“ и „3“ во […]

Skip to content