Search
Close this search box.

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Библиотека Петре М.Андреевски Демир Хисар

Народната библиотека „Петре М.Андреевски“ егзистира во рамките на Домот на културата „Илинден“ Демир Хисар.
Основана е во 1960 година.
Располага со околу 16 000 наслови и околу 52 000 книги.
Вкупна површина изнесува 100 м2.
Постојани членови на библиотеката има околу 330.
Локација: Во рамките на Домот на култура „Илинден“ Демир Хисар, ул. „Маршал Тито“ бб Демир Хисар
Контакт лице: Зоран Котевски 078 334 921
Работно време: секој работен ден од 8 до 16 часот
Skip to content