Search
Close this search box.

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Блатен даб

Блатен даб (Quercus robur syn. Quercus pedunculiflora)                

Блатниот даб претставува вистинска природна реткост и според димензиите, староста, зачуваноста се вбројува во едно од четирите вакви стебла на територијата на државата. Неговата височина изнесува 22 метри и е едно од ретките поедничени дабови дрва кои се во овие димензии развиено и зачувано. Се наоѓа на раскрсницата од селата Слоештица и Мренога во Општина Демир Хисар.

Skip to content