Search
Close this search box.

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Гара Ранч

Школата за јавање „Гара“ се наоѓа во сржта на Демир Хисар во село Сладуево!

ГАРА РАНЧ, село Сладуево, Демир Хисар е секогаш вашиот најдобар избор за уживање и релаксација за вас и вашите најблиски.

Тука моментите сами се креираат, а спомените остануваат неизбришлив траг во вашиот споменар.

Дојдете во ГАРА РАНЧ и уверете се во услугите кои ви ги нудиме. Уживајте во информативното видео и разгледајте ја нашата понуда.

ГАРА РАНЧ, с. Сладуево, Демир Хисар.

Повелете кај нас во ГАРА РАНЧ, секој работен ден од 10:00-17:00 часот, да уживате во понудите кои ги креираме само за вас.

Од серијата фото-стории за македонските села, овој пат ви ја претставуваме приказната за македонскиот ТИТО од с.Сладуево:

,,Некои од нас сонувале за многу работи. Некој да биде вратар, друг да биде пожарникар или астронаут, можеби витез. Има еден човек, којшто гради ранч со сопствени сили. Меѓу балканскиот планински пејзаж, тој може да пешачи или да јава онолку далеку, колку што му душа сака. Со неговите миленици – коњи од Вестерн филмовите. Тој го живее својот сон. Тој е македонски каубој. Тој е Тито.”

Раскажано од Рудолф Кучап, член на реномираната Либеречка школа за фотографија од Чешка, еден од учесниците на меѓународната уметничка колонија ,,АРТ ПОИНТ – ГУМНО 2023″

From the series of photo-stories about Macedonian villages, this time we present to you the story of the Macedonian TITO from the village of Sladuevo:

“Some of us, dreamed about lot of things. One about to be a doorman, another to be a firefighter or astronaut, maybe knight. There is one man, who build ranch with his own hands. Among the Balkan mountain landscape, he can walk or ride so far away, as he wants. With his animals – beloved Western horses. He lives his dream now. He is Macedonian cowboy. He is Tito.”

Narrated by Rudolf Kucap, a member of the renowned Liberec School of Photography from the Czech Republic, one of the participants of the International Art Colony “ART POINT – GUMNO 2023”

Адрреса: с. Сладуево, Демир Хисар (Google Maps)
Лице за контакт: Гоце Трпчевски
Телефон: +389 (0)70 494 054
Facebook page: https://www.facebook.com/profile.php?id=100049531184930

Сместување во Гара Ранч

Skip to content