Search
Close this search box.

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Јавен повик за одржување на јавна расправа, јавна презентација и стручна расправа, КО Стругово

Општ јавен повик за одржување на јавна расправа, јавна презентација и стручна расправа по Урбанистички план за подрачја и градби од државно значење за изградба на површински
соларни и фотоволтаични електрани -градби за производство на електрична енергија од обновливи со моќност над 10MW, на дел од КП47, КП30, КП40 КО Стругово, Општина Демир
Хисар

Линк до објава: Министерство за транспорт и врски

Skip to content