Search
Close this search box.

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР ГО НОСИ ПРИМАТОТ НА НАЈТРАНСПЕРЕНТНА ИНСТИТУЦИЈА

Во рамките на Меѓународната конференција за отворени податоци, која што се одржа од 18. до 20. мај, 2022 г. во Скопје, а во организација на Фондацијата за интернет и општество „Метаморфозис“ преку проектот на УСАИД за граѓанско учество, Општина Демир Хисар преку свој вработен активно учествуваше на панел дискусиите и презентациите.

Единствено општините Демир Хисар и Валандово беа поканети како најактивни во процесот на отворање на податоци. На порталот за отворени податоци data.gov.mk како и на својата веб – страница demirhisar.gov.mk.

.

Демир Хисар има објавено 51 податочен сет, со што е убедливо најдобра институција во државата. Со ова уште еднаш се потврдува фактот дека Општина Демир Хисар веќе подолг временски рок работи транспарентно, отчетно, одговорно и респонзивно – како услужен сервис на граѓаните.

Вклучувањето на граѓаните во процесите на донесување одлуки на локално ниво е суштински елемент на локалната демократија, базирана врз основа на принципите: транспарентност, пристапност, интегритет, свесност и отворени податоци како хоризoнтална област.

Овој голем успех е резултат на посветената колективна работа и воспоставување на поголема интерна кооперативност и професионално работење на општинската администрација.

Skip to content