Search
Close this search box.

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

СООПШТЕНИЕ – ЈАВЕН ПОВИК

Се повикуваат сите заинтересирани граѓани кои имаат пројавено желба со искрена намера, добороволно да земат активно учество во предвидените активности, а по повод формирањето на Иницијативен одбор за изградба на храм Св.Кирил и Методиј во Демир Хисар, да се пријават, сè со цел да бидат составен дел, односно членови на одборот.
.

Општина Демир Хисар отворено и јавно ги повикува сите граѓани кои посветено и максимално ќе се вложат за овој проект – изградба на верски објект биде успешно реализиран, уредно да се пријават на телефонскиот број/службен телефон на општината: 047 552 661 или директно во просториите на локалната самоуправа кај техничкиот секретар.
.

Секој граѓанин има легитимно право да биде член на Иницијативниот одбор кој има сериозни намери – доброволно учествува и даде свој придонес во идните активности на проектот.

Рокот за пријавување ќе трае заклучно до 8.7.2022 година (петок).

Skip to content